INDEX - S

Sposoby ochrony przed niepożądanym działaniem promieniowania rentgenowskiego -

 

  • Stosowanie osłon stałych w postaci tynku barytowego, osłon ołowiowych
  • Stosowanie osłon ruchomych
  • Stosowanie osłon osobistych w postaci fartuchów ochronnych i rękawic ochronnych wykonanych z gumy ołowiowej
  • Montaż aparatu RTG w minimalnej ustalonej dla danego aparatu odległości od ściany
  • Usuwanie zjonizowanego powietrza z pracowni rentgenowskiej za pomocą wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone