INDEX - E

Ekspozycja* -

jest to miara promieniowania oparta na jego zdolności do wywoływania jonizacji powietrza w standardowych warunkach temperatury i ciśnienia. Jest miarą ilości promieniowania wywołującego jonizację określonej objętości powietrza. Tradycyjnie używaną jednostką ekspozycji promieniowania mierzoną w powietrzu jest Rentgen (R).

* Źródło: Radiologia Stomatologiczna Stuart C. White, Michael J. Pharoah, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002

Elektroradiolog -

osoba wykonująca badanie, obsługująca aparaturę diagnostyczną i dostosowująca parametry pracy urządzenia do konkretnego rodzaju badania oraz do pacjenta. Od wiedzy i doświadczenia elektroradiologa zależy otrzymanie wysokiej jakości obrazu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa radiologicznego pacjenta.

Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone