INDEX - R

Radiolog -

lekarz radiolog sporządza opisy do wykonanych badań, zajmuje się interpretacją otrzymanego obrazu i na tej podstawie stawia diagnozę.

Radiologia -

dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka z wykorzystaniem promieniowania (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego) oraz ultradźwięków (ultrasonografia).

Radiowizjografia -

nowoczesna metoda wykonywania cyfrowych zdjęć rentgenowskich. Pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych zdjęć, co umożliwia specjaliście planowanie dalszego leczenia; ponadto dostęp do zdjęcia jest możliwy tuż po jego wykonaniu i pozwala na jak najszybsze wprowadzenie dalszego leczenia.

Resorpcja -

niszczenie struktury zęba lub tkanki kostnej w korzeniu prowadzące do stopniowego zaniku tkanki. Resorpcja może być między innymi następstwem urazu, niepożądanym skutkiem leczenia ortodontycznego lub wywołana czynnikami zapalnymi.

Rezonans magnetyczny -

nieinwazyjna metoda obrazowania wnętrza obiektów bazująca na oddziaływaniu fal elektromagnetycznych na protony znajdujące się w zewnętrznym polu magnetycznym. Główną zaletą tego badania w stosunku do klasycznego zdjęcia rentgenowskiego czy tomografii komputerowej jest brak promieniowania rentgenowskiego, co sprawia, że badanie jest bezpieczne także dla kobiet w ciąży.

Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone