INDEX - K

Kontrast radiologiczny -

substancja chemiczna wprowadzana różną drogą do organizmu, powodująca zwiększenie różnic jasności w poszczególnych częściach obrazów. Umożliwia to dokładniejszą analizę badanych struktur i lepsze uwidocznienie zmian patologicznych.

Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone