INDEX - N

Nowotwory zębopochodne -

nowotwory wywodzące się z tkanek zębów i tkanek okołozębowych. Jest to rozległa i zróżnicowana grupa zmian patologicznych, która może stwarzać problemy diagnostyczne, zarówno dla patomorfologa jak i radiologa. Ze względu na charakter, nowotwory te mogą być łagodne lub złośliwe. Najczęstszymi nowotworami zębopochodnymi są szkliwiaki.

Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone