INDEX - A

ALARA -

skrót z ang. As Low As Reasonably Achievable. Oznacza strategię przyjętą w diagnostyce radiologicznej, która mówi, że obrazowaniu powinien towarzyszyć zespół czynności i ograniczeń, które dążą do zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące. Ograniczenia te nie powinny jednak nadmiernie utrudniać lub uniemożliwiać uzyskanie pożądanych i uzasadnionych informacji diagnostycznych lub efektów leczniczych.

Ankyloza stawu skroniowo-żuchwowego -

włókniste zesztywnienie skutkujące unieruchomieniem stawu powstałe najczęściej w wyniku reumatoidalnego zapalenia stawów, urazu, zabiegu operacyjnego lub niektórych chorób kości i stawów.

Artefakty -

fragment obrazu radiologicznego nieodpowiadający żadnej strukturze anatomicznej. Występują jako zakłócenia powstawania obrazu spowodowane np. ozdobami pacjenta takimi jak kolczyki, lub ze względu na niedoskonałości techniczne aparatu. Ważnym zadaniem lekarza jest rozróżnienie artefaktu od prawdziwych struktur anatomicznych pacjenta.

Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone