Podejrzenie: Włókniak kostniejący

Pacjent: wiek 47 l.
Badanie z dnia: 25.02.2022
Badanie wykonano na aparacie: Carestream CS 9600
Parametry techniczne badania: 120kV, 5mA, 12s 796mGy*cm²

OPIS BADANIA

CBCT szczęki i żuchwy

Skan o niskiej dawce promieniowania - low dose
Rozmiar woksela 300 mikronów

W kości żuchwy, w okolicy lewej gałęzi żuchwy oraz tylnej części trzonu widoczna dobrze odgraniczona od otoczenia zmiana.
Wstępne rozpoznanie zmiany na obrazie panoramicznym wskazywało na mniejsze zagęszczenia struktur wewnętrznych.
Obraz cbct wskazał jednoznacznie charakter zmiany jako jednokorowego ubytku struktury kostnej z wewnętrznymi zacienieniami odpowidającymi skupieniom tkanki włóknisto-kostnej.
Na dolnej granicy łączy się z istotą zbitą dolnej krawędzi trzonu powodując jej naciekanie i ścieńczenia.
Obrys kości niezmieniony.
Zmiana rozciąga się poniżej przebiegu kanału żuchwy, naciekając na strukturę dolnej ściany kanału.
Przebieg kanału zachowany.
Rozmiary: 33 x 43 x 8mm.
Na podstawie obrazu cbct zmiana może odpowiadać włókniakowi kostniejącemu (ossifing fibroma).
Wskazane dalsze postępowanie wg wskazań lekarza chirurga szczękowo-twarzowego.
Ostateczne potwierdzenia na podstawie badania histopatologicznego.

FOTOGRAFIE SZCZEGÓŁOWE

Położenie wzgledem kanału żuchwy.
Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone