Torbiel w świetle zatoki szczękowej prawej

Pacjent: wiek 46 l.
Badanie z dnia: 15.05.2019
Badanie wykonano na aparacie: Kodak CS 9300
Parametry techniczne badania: 90kV, 2,5mA, 15s

OPIS BADANIA

Tomografia szczęka.

Szczęka.
Zatoka szczękowa prawa patologicznie zmieniona. Zatoka niepowietrzna w około 2 części widocznej na badaniu. Zatoka lewa powietrzna.
Śluzówka zatoki lewej niezmieniona.
Ciągłość blaszki kortykalnej dna zatoki szczękowej przerwana przy wierzchołkach korzeni zębów 17,16,15,14 po stronie prawej, 25,26,27 i 28 po stronie lewej.
Widoczny uogólniony zanik wysokości tkanki kostnej wyrostka zębodołowego szczęki (ubytek kości około 2mm) oraz ścieńczenie blaszki zbitej od strony wargowej przy zębach od 14 do 24.

FOTOGRAFIE SZCZEGÓŁOWE

Ząb 15 – prawdopodobnie w trakcie leczenia kanałowego. Widoczne dwa światła kanałów. W okolicy okołowierzchołkowej w świetle zatoki widoczna rozległa zmiana o charakterze torbieli (15,5mm x 17,5mm x 21,5mm). Zmiana powoduje zniszczenie blaszki zbitej od strony policzkowej.

 

Ząb 14 – bez znamion leczenia kanałowego. Wierzchołki korzeni objęte zmianą.

 

Ząb 13 – przeleczony kanałowo. W części przywierzchołkowej kanału materiał wypełniający niewidoczny (2mm). Tkanki okołowierzchołkowe bez widocznych radiologicznie cech patologicznych.

 

Ząb 22 – przeleczony kanałowo. W części przywierzchołkowej kanału materiał wypełniający niewidoczny (1mm). Tkanki okołowierzchołkowe bez widocznych radiologicznie cech patologicznych.

 

Ząb 28 – częściowo zatrzymany. Położony pionowo skośnie, koroną skierowany w stronę zęba 27. Resorpcja korzeni 27 niewidoczna.

 

Korzenie zęba 28 położone w świetle zatoki szczękowej lewej.

 

Radiologiczne przejaśnienia mogące odpowiadać próchnicy lub ubytkom w zębach: 16 – strona mezialna, 15 – strona dystalna, 14 – strona mezialna, 13 – strona dystalna, 11 – strona mezialna i dystalna, 23 – strona dystalna, 27 – powierzchnia policzkowa – do dalszej diagnostyki klinicznej.

 

Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone