Liczne rozległe ubytki w zębach górnych.

Pacjent: wiek 34 l
Badanie z dnia:21.12.2018
Badanie wykonano na aparacie:Kodak CS 9300
Parametry techniczne badania:70kV,10mA,32s

OPIS BADANIA

Tomografia szczęka.

Zatoki szczękowe w części widocznej na badaniu powietrzne.

Ciągłość dna zatoki szczękowej przerwana przy wierzchołkach korzeni zębów 17,16 po stronie prawej, 26, 27 i 28 po stronie lewej.

Przyścienne pogrubienie błony Schneidera w zachyłku zębodołowym w zatoce szczękowej prawej (do 6mm) i lewej (do 2mm).

Widoczny uogólniony zanik tkanki kostnej wyrostka zebodołowego szczęki (ubytek kości około 3,5mm).

Ząb 16 – przeleczony kanałowo. Wypełnione trzy kanały. W części przywierzchołkowej kanałów materiał wypełniający niewidoczny (kanał mezialny – 4,5mm, dystalny – 4mm, podniebienny – 4,5mm). Kształt korzenia mezialnego oraz przejaśnienie znajdujące się w kierunku podniebiennym od kanału mezialnego może sugerować obecność kanału dodatkowego

(światło bardzo wąskie, częściowo zobliterowane). Szpara ozębnej wokół wierzchołków korzeni poszerzona. Widoczny rozległy ubytek tkanek twardych korony zęba, ujścia kanałów w kontakcie ze środowiskiem jamy ustnej.

Fotografie szczegółowe

Ząb 12 – po leczeniu kanałowym. Widoczny duży ubytek tkanek twardych korony i korzenia zęba, ściany korzenia w części przykoronowej bardzo cienkie.

W okolicy okołowierzchołkowej korzenia widoczne ognisko rozrzedzenia struktury kostnej o średnicy 5mm x 2mm.

Obecność uszczelniacza endodontycznego z boku korzenia oraz radiologiczne przejaśnienie widoczne w tkankach korzenia na tej wysokości sugeruje obecność pęknięcia(3mm od wierzchołka korzenia).

Ząb 11 – bez znamion leczenia kanałowego. Rozległy ubytek korony zęba po stronie dystalnej. Wokół wierzchołka widoczne ognisko rozrzedzenia struktury kostnej o średnicy 4,5mm x 5,5mm.

Ząb 26 – po leczeniu kanałowym. Wypełnione dwa kanały. W części przywierzchołkowej kanałów materiał wypełniający niewidoczny (kanał mezialny – 3,5mm, podniebienny – 3,5mm). Kanał dystalny niewypełniony. Kształt korzenia mezialnego oraz przejaśnienie znajdujące się w kierunku podniebiennym od kanału mezialnego może sugerować obecność kanału dodatkowego.

Wokół wierzchołka korzenia mezialnego widoczne radiologiczne przejaśnienie o średnicy 3,5mm x 3,5mm. Widoczny rozległy ubytek tkanek twardych korony zęba, ujścia kanałów w kontakcie ze środowiskiem jamy ustnej.

Ząb 28 – zatrzymany, położony pionowo. Wierzchołki korzeni położone w świetle zatoki szczękowej lewej.

Radiologiczne przejaśnienia mogące odpowiadać próchnicy lub ubytkom w zębach: 17 – powierzchnia żująca, 15 – strona mezialna i dystalna, 14 – strona mezialna i dystalna, 13 – strona mezialna, 21 – ściana dystalna i powierzchnia podniebienna, 22 – strona mezialna, dystalna i powierzchnia podniebienna, 23 – strona mezialna i dystalna, 24 0 strona mezialna i dystalna, 25 – strona mezialna i dystalna, 27 – powierzchnia żująca – do dalszej diagnostyki klinicznej.

Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone