Dysplazja włóknista w szczęce

Pacjentka: wiek 15 l.
Badanie z dnia: 19.03.2021
Badanie wykonano na aparacie: Kodak CS 9600
Parametry techniczne badania: 120kV, 5mA, 24s

OPIS BADANIA

CBCT szczęki


Po stronie prawej pogrubienie kości szczęki zwłaszcza ściany bocznej i zachyłka zębodołowego do 20mm o obrazie szkła matowego z zachowaniem zarysów kory kości i zmniejszeniem objętości zatoki szczękowej. W otoczeniu nie stwierdza się odczynów okostnowych. Zmiana obejmuje w odcinku przednim kanał podoczodołowy, bez cech jego przewężenia.
Po stronie lewej kości szczęki o prawidłowej architekturze, w świetle zatoki w dolnym odcinku przyśrodkowo na długości 13mm pogrubienie błony śluzowej do 6mm.
Obustronnie ujście zatoki szczękowej drożne.
Obraz przemawia za dysplazją włóknistą kości szczęki po stronie prawej.

FOTOGRAFIE SZCZEGÓŁOWE

 

Wróć do przypadków
Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone